Lena Kisłowska

Lena urodziła się z zespołem wad genetycznych, 
zdiagnozowanych jako zespół Cornelii de Lange (CdLS).

 Chcę pomóc!  o Lenie

Pomóż Lenie w byciu samodzielną!

 Lenie potrzebna jest intensywna terapia logopedyczna, córka potrzebuje ciągłej stymulacji, zaopatrzenia w protezy mowy, a to niestety wiąże się z dużymi wydatkami.

Lena Kisłowska

Lena urodziła się z rzadkim zespołem wad genetycznych - zespół Cornelii de Lange (CdLS), mutacja genu DDX23. Mimo wielu schorzeń towarzyszących, Lenka jest wspaniałą, często uśmiechniętą i bardzo wrażliwą dziewczynką.Lena jest pod stałą opieką wielu specjalistów i terapeutów. Zmaga się z opóźnieniem psychoruchowym, obustronnym niedosłuchem, astygmatyzmem, brakiem mowy i niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Każdego dnia poprzez pracę z terapeutami i rodzicami w domu, stymulację, zabawę walczy o samodzielność w przyszłości.

czytaj dalej